Særligt for Grøn

Hvad gør vi?
· Vi arbejder på at selvstændiggøre jeres børn endnu mere, så de er klar til SFO/skole d. 1. april.
· Det betyder bl.a. at vi ikke skærer frugt ud. Kun hvis de har rokketænder.
· Vi tager til idræt hver mandag.
· Vi guider børnene rigtig meget i forhold til konflikter. Det betyder at vi ikke giver dem ”hele” løsninger, men at vi hjælper dem med selv at finde løsninger.
· Vi lærer dem at sige ”pyt”, hvis de sladrer om bagateller.
· Vi øver koncentration og opmærksomhed.
· Vi samarbejder i høj grad med jer om jeres barn.


Hvad gør I?
· Sørger for at børnene selv sætter madkasse og frugtpose på plads om morgenen. 
· Husker idrætstøj, svømmetøj og drikkedunk .
· Sørger for at børnene har det udetøj med, som vejret kræver.
· Sørger for at børnene har skiftetøj i deres kasse.          
· Taler med børnene om dagens oplevelser.
· Taler med jeres barn om det at være en god ven ”Fri for mobberi”
· Udfordrer jeres børn med forskellige opgaver hjemme, så de hele tiden oplever at de har en plads i familien.
· Øver koncentration og opmærksomhed ved bl.a. at spille spil og læser bøger. 
· Vænner jeres barn til at vinke i grøns køkken.
· I bruger os som en aktiv del af jeres hverdag.