Forældremøde

Hvert år i oktober/november afholdes et forældremøde.

Mødet er kun for forældre. På mødet kan der være debatoplæg og drøftelser. Der er altid valg til bestyrelsen og aktivitetsudvalget.