Ferie/fridag

Det er vigtigt, at I giver besked, når barnet holder fridag eller

ferie.

Vi tilrettelægger personalets ferie og afspadsering efter, hvor mange børn, der er i ferier, så personaletimerne bruges så hensigtsmæssigt som muligt.

Det er vigtigt, at I overholder fristen for til- eller afmelding

 Hvis der opstår noget akut i familien, indkald på arbejde eller lignende, er det ok, at barnet kommer, selv om det er meldt til ferie.