Rammer og struktur omkring sprogvurdering og sprogarbejde

Hvornår forholder man sig til om barnet skal sprogvurderes? 
· Fra Barnets start og til 3 måneders samtalen har kontaktpædagogen fokus på barnets sprog.
· Ved 3 måneders samtalen drøftes evt. sproglige bekymringer med forældrene.
· Vi laver sprogvurdering på alle børn i forbindelse med 3 måneders samtalen. Sprogvurderingen laves i kompetencehjulet med samtykke fra barnets forældre.

Hvem har ansvaret for at sprogvurderingen foretages?
Kontaktpædagogen har ansvar for
· At der laves en sprogvurdering
· At der udarbejdes et kompetencehjul hvor det skønnes nødvendigt.
· At der udarbejdes en handleplan.(Se under plan i kompetencehjulet)
· At forældrene inddrages.
· At der ansøges om talepædagog.

Hvordan er organiseringen af sprogarbejdet med børn i særlig/fokuseret indsats?
· Ved særlig indsats søges talepædagog.
· Ved fokuseret indsats indgår barnet en gang om ugen i en af de to talegrupper vi har.
· Forældrene inddrages ud fra det beskrevne i handleplanen og en jævnlig 
· opfølgende dialog 


Februar 2020