Forebyggelse af seksuelle overgreb

I Regnbuen har vi retningslinjer til forebyggelse af seksuelle overgreb i Regnbuen.

· Vi har kendskab til børns normale seksuelle adfærd, og holder os ajour med ny
  litteratur og kurser.

· Bøger:Anna Louise Stevnshøj: ”Børn og seksualitet” og Katrine Zeuthen: ”Kærlighed og  overlevelse” om børneseksualitet og seksuelle traumer.

· Vi støtter barnet i at sige fra overfor oplevelser, det ikke bryder sig om.

· Når vi hjælper og skifter et barn på toilet, skal døren være på klem.

· Man giver besked til øvrige medarbejdere, hvor man opholder sig, når man arbejder med en lille børnegruppe.

· Personalet cirkulerer rundt såvel i huset som på legepladsen.

· Man kører ikke alene med børn i bilen.

· I institutionen går man ikke i bad sammen med børn.

· Er man i svømme- eller idrætshal går man i bad, hvor der kommer andre personer.

· Gå ikke på toilettet sammen med børn i huset og på tur.

· Det er i orden at give knus og klem.

· Vær opmærksom på kulturelle forskelle i måden at være sammen med børn.

 

· Vi er opmærksomme på det sprogbrug, der anvendes i forbindelse med krop og seksualitet overfor børn.

· Reflekter over dine kollegers praksis.

· Gå ikke for længe med din refleksion, gå til ledelsen.

· Hvis det drejer sig om andre personer end personalet, så drøft det med ledelsen.

Hvordan introduceres nye medarbejdere til spillereglerne?
Materialet udleveres til nye medarbejdere sammen med øvrigt materiale og drøftes på intromødet.
Hvordan meldes retningslinjerne ud til forældre og andre samarbejdspartnere?
I velkomstfolderen står hvilke politikker, der er gældende for institutionen.
Forældre kan få materialet udleveret, hvis de ønsker det.
Politikkerne er indeholdt i bestyrelsesmapperne og er et punkt på første bestyrelsesmøde efter nyvalg.
Politikkerne findes tilgængelig for personalet i en samlet mappe på personalestue.

Endelig forelagt på personalemøde den 05.10.2010 og vedtaget.
Drøftet og redigeret den 10-04-2013