Feriepasning

I Kolding kommune er det politisk bestemt, at der i visse perioder af året, kun holdes en daginstitution i hvert skoledistrikt åbent. Man kalder det behovsåbent, fordi det er beregnet for de børn, hvor forældrene har et særligt behov for, at deres barn er i et pædagogisk tilbud.

Dage med behovsåbent i Kolding Kommune

  • De 3 hverdage før påske
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag  
  • Uge 28-29-30 i 2020
  • Dagene mellem jul og nytår

I 2020 er der behovspasning i Børnehuset Hejls for børn i Børnehaven Regnbuen.

Dage hvor der er helt lukket (hvor der ikke tilbydes alternativ åbent):

  • Grundlovsdag
  • 24. december

I alle institutioner vil forældrene i god tid inden ferieperioderne, blive bedt om at tilkendegive, og deres barn holder fridage/ferie eller har brug for det pædagogiske tilbud. Dette foregår som hovedregel via NemIntra eller alternativt som opslag i institutionerne.

I nogle perioder kan det pædagogiske tilbud være flyttet til en anden institution. Der skiftes imellem behovspasning i Børnehuset Hejls og Troldblomst. I Regnbuens tilfælde vil tilbuddet være Hejls i 2020. Der vil som hovedregel følge personale med børnene, dog ikke i den fulde åbningstid.

I tilfælde af tilmelding vil institutionen igen kontakte forældrene ca. en uge inden ferieperioden for at høre, om der skulle være ændringer i forhold til det indmeldte.

Det er meget vigtigt for den enkelte institution, at målrette personaleressourcer med antal tilmeldte børn. Dette for at frigive ressourcer til de perioder, hvor der er mange børn. Det er også grunden til, at der skal angives et ca. komme/gå tidspunkt, så personaleressourcerne kan udnyttes bedst muligt. Kommer barnet alligevel ikke, trods en tilmelding skal forældrene melde afbud hurtigst muligt – og senest om morgenen samme dag.