Forældresamtaler

Der tilbydes 3 samtaler i løbet af barnets tid i børnehaven.

Den første ligger ca. 3 måneder efter barnets start.

Ca. 3 mdr. før flytning til grøn afdeling tilbydes endnu en samtale og igen en inden indskrivning til børnehaveklasse.

Til hver samtale er der afsat ½ time.

I er velkomne til at få en samtale, hvis der er brug for det, og ligeledes kan

personalet, efter behov, indkalde til samtaler.