Forældresamarbejde

Vi ønsker et åbent og positivt samarbejde, der bygger på gensidig respekt og tillid. Vi ønsker, at I oplever Regnbuen som et trygt sted for Jeres barn, hvor der er kvalitet i arbejdet, og der er en god information i forhold til midler og ressourcer.

Vi har forventninger om:

-       At I sammen med barnet aflægger Regnbuen et besøg i forbindelse med barnets start.

-       At I holder Jer løbende orienteret om dagligdagen via børneintra.

-       At I reagerer på alle udsendte informationer, der kræver tilbagemelding -  ferietilmeldinger, arrangementer o.l.

-       At I løbende orienterer personalet om forhold, der kan have indflydelse på barnets trivsel.

-       At I gør brug af forældrebestyrelsen for herigennem at få indflydelse på institutionens hverdag.

-       At I ringer/smsér  ved barnets fravær.

-       At I bakker op omkring de ting, der foregår i institutionen -  såsom arrangementer og møder.

-       At såvel positiv som negativ kritik omkring arbejdet i Regnbuen rettes til personalet og/eller bestyrelsen.

-       I giver udtryk for jeres forventninger til institutionen/personalet.