ICDP - International child development program

I Børnehaven Regnbuen vil vi gerne:

  • Møde jeres barn ligeværdigt.
  • Møde jeres barn ud fra alle dets ressourcer – og derigennem arbejde med de sider, der er en udfordring for jeres barn.
  • Møde jeres barn med anerkendelse, da vi tror på at ”jeg bliver mig sammen med dig”. Vi gør meget ud af at skabe en god relation til hvert enkelt barn. En god relation imellem barn og voksen er med til at skabe tryghed, skabe udvikling og give lyst til at lære nyt.

 

Vi ved at en god relation til jeres barn er vigtigt for barnets trivsel og udvikling. Derfor har vi alle i huset uddannet os i ”ICDP”, som især handler om at møde barnet positivt og derigennem skabe en god relation.

 
Hvad betyder ICDP?

ICDP er en forkortelse af International Child Development Program.
Programmet er udviklet i Norge af Henning Rye og Karsten Hundeide, der er forskere i psykologi fra Oslo universitet. ICDP bygger på nyeste forskning.
ICDP metoden er oprindelig et forældreprogram der træner lydhørhed og empati hos omsorgsgiver.
Udgangspunktet i denne sensitiveringsproces, er en bevidstgørelse af omsorgspersonens allerede eksisterende kvaliteter. I samspillet med barnet og gennem fokusering opnår man bevidstgørelse af de eksisterende kvaliteter og lader dem brede sig "som ringe i vandet".
I Danmark bruges ICDP indenfor skoler, børnehaver, biblioteker, ældrecentre, sundhedsplejen m.v. - alle steder hvor mennesker mødes. 

ICDP har 8 samspilstemaer der kan inddeles i 3 dialogtyper:

Den følelsesmæssige dialog - samspilstema 1-4:
De første 4 samspilstemaer handler om at skabe en god følelsesmæssig kontakt - om at vise børnene, at man holder af dem. Målet er at få skabt en tryg og tillidsfuld atmosfære. Det er helt fundamentalt for en god relation. Den voksne skal være følelsesmæssig tilgængelig - være der for barnet, så barnet kan mærke sig selv og føle sig anerkendt.

Den lærende dialog - samspilstema 5-7
Samspilstema 5 til 7 har fokus på læring. Børn har brug for at lære hvordan verden hænger sammen. Det udvikler nysgerrighed og selvstændighed og skaber motivation til læring.

Den vejledende dialog - samspilstema 8:
Dialogtyperne hænger sammen og supplerer hinanden, og der er altid mere end et tema på spil. Den voksne tager lederskab. Barnet får hjælp til at kontrollere sig selv, ved at den voksne sætter grænser på en positiv måde og planlægger sammen med barnet.